Är den elektroniska cigaretten mindre farlig än tobaks cigaretten?

Med namnet elektronisk cigarett från Vape.se (ofta förkortat e-cig, engelska) är en anordning som gör att du kan andas in ångan, vanligtvis smaksatt, som innehåller olika mängder nikotin som når andningsorganen, utan förbränning av tobak, och skador relaterade till det. I rökare praktiken att suga från cigarettformad cylinder-som myntades neologism “vapare” – ger inte bara nikotin som kroppen, som har utvecklat missbruk, känner behov, men också taktil, lukt och smakupplevelse, som påminner om cigaretten.

E-cigs innehåller en varierande mängd nikotin (vanligtvis mellan 6 och 24 mg), i en blandning bestående av vatten, propylenglykol, glycerol och andra ämnen, inklusive aromer. Vissa modeller innehåller inte nikotin, men bara en smaksatt ånga.

Principen utvecklades för första gången i Kina, och denna typ av enheter hade den första signifikanta spridningen också i väst runt 2006. Enligt 2016 års rapport om rökning av Istituto superiore di sanità, idag cirka två miljoner italienare gör tillfällig eller regelbunden användning av elektroniska cigaretter.

På marknaden finns det många enheter som har olika former, men har gemensamt tre element: inhalatorn (den så kallade patronen, som innehåller den flytande substansen som ska nebuliseras); en finfördelare (elementet som värmer och förångar vätskan); batteriet som driver finfördelaren. Mängden nikotin som tas kan anpassas efter individuella behov.