Lustig Patroner, det finns lite att skratta åt

LustgasPatroner, även känd som lustgas, är bland de ämnen som sprids i atmosfären med användning av gödselmedel. Och det är inte roligt alls. Det är faktiskt en kraftfull växthusgas som har en viktig inverkan på miljöföroreningarna. Denna gas går därför hand i hand med den mest kända koldioxiden som tyvärr inte har något att avundas.  Källa: Kilcka här, Kilcka här, Kilcka här, Kilcka här, Kilcka här, Kilcka här, Kilcka här, Kilcka här, Kilcka här,